Trong mỗi Tour sản phẩm hay trong form booking dịch vụ tour du lịch, chúng tôi đều tích hợp tính năng này nhằm tạo sự thuận tiện cho người lên giá chương trình tour và người bán tour chiết tính ngay tại thời điểm mà mình tiếp cận dịch vụ cũng như cần thay đổi hệ thống dịch vụ trên mỗi tour đối với mỗi nhà cung cấp khác nhau. Khi một tour được chiết tính xong, giá mà hệ thống đưa ra là giá trị tour – không phải giá bán, vì thế người bán tour hay người xây dựng chương trình tour lưu ý vấn đề này. Khi tiến hành booking lợi ích của việc chiết tính tour sẽ đem lại cho người tạo Booking nhìn thấy giá trị thật của Tour đang bán, qua đó áp dụng đối với từng trường hợp khác nhau.