Hầu hết các điều hành tour du lịch đều có thể hiểu và áp dụng thường xuyên trong các tour mà mình tính cũng như lên giá chi phí với giá cố định. Hệ thống tích hợp các công thức tính toán cố định trợ giúp người điều hành không bị sai lệch giá khi sử dụng hệ thống để tính giá tour.

Giá cố định không biến đổi cho dù số lượng dịch vụ cung cấp trên một số lượng khách hàng nào đó không đổi, ví dụ trong tour du lịch hay có các loại giá cố định như: Thuê xe theo chuyến – tuyến, hướng dẫn viên…